Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 26 tháng 05 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

Cập nhật lúc : 08:46 21/05/2015  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2015-2016SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT THUẬN AN

                                                        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /TB-THPTTA

 

Thuận An, ngày 16  tháng 5 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh lớp 10 năm học 2015-2016

 
   

 

 

Kính gửi:

- Các trường Trung học cơ sở thuộc phòng GD&ĐT Phú Vang.

 

Căn cứ Công văn số 901/UBND- GD ngày 27/02/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt phương án tuyển sinh năm học 2015-2016;

Căn cứ Thông báo số 554/TB-SGDĐT ngày 11/3/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về phương án tuyển sinh năm học 2015-2016;

Căn cứ Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 - Năm học 2015-2016 tại Công văn số             1153/SGDĐT-KTKĐCL ngày 14/5/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế;

Xét tình hình thực tế số lượng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 - Năm học 2015-2016 của các trường THCS vào trường THPT Thuận An: Tổng số lượng đăng kí dự tuyển: 785 HS; Chỉ tiêu Sở GD&ĐT giao: 516 HS

Trường THPT Thuận An thông báo đến các đơn vị những nội dung công tác tuyển sinh năm học 2015-2016 như sau:

  1. Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 21/05 đến ngày 23/05/2015.
  2. Địa điểm phát hành hồ sơ: Trường THPT Thuận An.
  3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/05 đến ngày 29/05/2015.

                   Thời gian làm việc:

                             * Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

                             * Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

 

          * LỊCH THU HỒ SƠ:

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

25/05/2015 ( Thứ 2 )

THCS Phú Thanh  THCS Phú Mậu

THCS Phú Tân

26/05/2015 ( Thứ 3 )

THCS Thuận An

THCS Phú Thuận

27/05/2015 ( Thứ 4 )

THCS Phú Mỹ

THCS Phú Diên

THCS Phú Dương

28/05/2015 ( Thứ 5)

THCS Phú Hải

THCS Phú Thượng

THCS Phú An

29/05/2015 ( Thứ 6)

Các trường THCS còn lại

 

Sau khi thu hồ sơ trường sẽ báo cáo Sở GD&ĐT số lượng hồ sơ dự tuyển thực tế, ra quyết định hình thức tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Thuận An năm học 2015-2016 là: Thi tuyển kết hợp xét tuyển hoặc xét tuyển.

Trường sẽ thông báo hình thức tuyển sinh chính thức sau khi có quyết định của Sở GD&ĐT đến toàn thể phụ huynh, học sinh./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Như trên;

- Website Trường THPT Thuận An;

- Lưu: VT.            

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Số lượt xem : 2171

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác