Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 31 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

Cập nhật lúc : 08:46 21/05/2015  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2015-2016SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT THUẬN AN

                                                        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /TB-THPTTA

 

Thuận An, ngày 16  tháng 5 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh lớp 10 năm học 2015-2016

 
   

 

 

Kính gửi:

- Các trường Trung học cơ sở thuộc phòng GD&ĐT Phú Vang.

 

Căn cứ Công văn số 901/UBND- GD ngày 27/02/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt phương án tuyển sinh năm học 2015-2016;

Căn cứ Thông báo số 554/TB-SGDĐT ngày 11/3/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về phương án tuyển sinh năm học 2015-2016;

Căn cứ Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 - Năm học 2015-2016 tại Công văn số             1153/SGDĐT-KTKĐCL ngày 14/5/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế;

Xét tình hình thực tế số lượng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 - Năm học 2015-2016 của các trường THCS vào trường THPT Thuận An: Tổng số lượng đăng kí dự tuyển: 785 HS; Chỉ tiêu Sở GD&ĐT giao: 516 HS

Trường THPT Thuận An thông báo đến các đơn vị những nội dung công tác tuyển sinh năm học 2015-2016 như sau:

  1. Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 21/05 đến ngày 23/05/2015.
  2. Địa điểm phát hành hồ sơ: Trường THPT Thuận An.
  3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/05 đến ngày 29/05/2015.

                   Thời gian làm việc:

                             * Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

                             * Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

 

          * LỊCH THU HỒ SƠ:

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

25/05/2015 ( Thứ 2 )

THCS Phú Thanh  THCS Phú Mậu

THCS Phú Tân

26/05/2015 ( Thứ 3 )

THCS Thuận An

THCS Phú Thuận

27/05/2015 ( Thứ 4 )

THCS Phú Mỹ

THCS Phú Diên

THCS Phú Dương

28/05/2015 ( Thứ 5)

THCS Phú Hải

THCS Phú Thượng

THCS Phú An

29/05/2015 ( Thứ 6)

Các trường THCS còn lại

 

Sau khi thu hồ sơ trường sẽ báo cáo Sở GD&ĐT số lượng hồ sơ dự tuyển thực tế, ra quyết định hình thức tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Thuận An năm học 2015-2016 là: Thi tuyển kết hợp xét tuyển hoặc xét tuyển.

Trường sẽ thông báo hình thức tuyển sinh chính thức sau khi có quyết định của Sở GD&ĐT đến toàn thể phụ huynh, học sinh./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Như trên;

- Website Trường THPT Thuận An;

- Lưu: VT.            

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Số lượt xem : 1668

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác