Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

Cập nhật lúc : 00:33 04/10/2014  

DANH SÁCH CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ ĐẠT GIẢI GIẢI ĐIÊN KINH NĂM HỌC 2014-2015SỞ GD - ĐT THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THUẬN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
DANH SÁCH CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ ĐẠT GIẢI 
GIẢI ĐIỀN KINH CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ CBCNVC VÀ ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG
NĂM HỌC 2014 - 2015
           
STT HỌ VÀ TÊN/TẬP THỂ LỚP GIẢI GHI CHÚ
1 Trần Văn Tây 11B8 Giải nhất chạy 100m nam  
2 Phan Văn Quỳnh 10B7 Giải nhì chạy 100m nam  
3 Phan Văn Điền 11B3 Giải ba chạy 100m nam  
4 Hồ Văn Thanh 12B11 Giải khuyến khích chạy 100m nam  
5 Nguyễn Thị Thu Thủy 10B7 Giải nhất chạy 100m nữ  
6 Đoàn Thị Thùy Linh 10B12 Giải nhì chạy 100m nữ  
7 Trần Thị Thanh  Thúy 11B3 Giải ba chạy 100m nữ  
8 Lê Thị Kim  Chi 12B5 Giải khuyến khích chạy 100m nữ  
9 Phạm Hiếu 11B11 Giải nhất chạy 400m nam  
10 Phan Đức Vỹ 11B9 Giải nhì chạy 400m nam  
11 Trần Duy  Hào 11B7 Giải ba chạy 400m nam  
12 Phan Văn Việt  12B10 Giải khuyến khích chạy 400m nam  
13 Nguyễn Thị Tường Vân 12B5 Giải nhất chạy 400m nữ  
14 Nguyễn Thị Tem 10B4 Giải nhì chạy 400m nữ  
15 Trần Thị Quỳnh  Nhi 10B2 Giải ba chạy 400m nữ  
16 Huỳnh Thị Hương 12B11 Giải khuyến khích chạy 400m nữ  
17 Trần Ngọc  Khanh 12B7 Giải nhất chạy 1500m nam  
18 Huỳnh Văn Kha 11B4 Giải nhì chạy 1500m nam  
19 Nguyễn  Dúng 12B5 Giải ba chạy 1500m nam  
20 Cao Ngọc  Lâm 11B9 Giải khuyến khích chạy 1500m nam  
21 Nguyễn Thị Tường Vân 12B5 Giải nhất chạy 1500m nữ  
22 Trương Thị  Nhung 10B12 Giải nhì chạy 1500m nữ  
23 Lê Thị Kim  Chi 12B5 Giải ba chạy 1500m nữ  
24 Nguyễn Thị Thanh  Hảo 12B12 Giải khuyến khích chạy 1500m nữ  
25 Trần Văn Tây 11B8 Giải nhất nhảy xa nam  
26 Nguyễn Văn Bình 11B7 Giải nhì nhảy xa  nam  
27 Trần Văn Lạnh 11B12 Giải ba nhảy xa  nam  
28 Phan Văn  Việt  12B10 Giải khuyến khích nhảy xa  nam  
29 Hồ Thị Thu Thủy 10B8 Giải nhất nhảy xa  nữ  
30 Phan Thị Tú Anh 12B8 Giải nhì nhảy xa  nữ  
31 Đoàn Thị Thùy Linh 10B12 Giải ba nhảy xa  nữ  
32 Nguyễn Thị  Nhân 10B12 Giải khuyến khích nhảy xa  nữ  
33 Ngô Đức Huy 11B11 Giải nhất nhảy cao nam  
34 Cao Anh Tuấn 12B2 Giải nhì nhảy cao nam  
35 Nguyễn Văn Khánh 12B7 Giải ba nhảy cao nam  
36 Nguyễn Văn Quốc 11B9 Giải khuyến khích nhảy cao nam  
37 Nguyễn Thị Thùy Nhung 10B1 Giải nhất nhảy cao nữ  
38 Hồ Thị Kim Ngọc 12B7 Giải nhì nhảy cao nữ  
39 Phan Thị Tú Anh 12B8 Giải ba nhảy cao nữ  
40 Hồ Thị Tiểu Muội 10B7 Giải khuyến khích nhảy cao nữ  
41 Lê Văn Hiển 11B8 Giải nhất đẩy tạ nam  
42 Trần Văn Quốc Thái 11B5 Giải nhì đẩy tạ nam  
43 Trần Xuân Quang 12B6 Giải ba đẩy tạ nam  
44 Dương Công Trường 11B9 Giải khuyến khích đẩy tạ nam  
45 Nguyễn Thị Thanh  Hiệp 11B4 Giải nhất đẩy tạ nữ  
46 Đoàn Thị  Phụng 12B7 Giải nhì đẩy tạ nữ  
47 Nguyễn Thị Thu Phương 11B11 Giải ba đẩy tạ nữ  
48 Nguyễn Thị Thủy 10B4 Giải khuyến khích đẩy tạ nữ  
49 Lớp 11B8 Giải nhất đồng đội nam  
50 Lớp 11B11 Giải nhì đồng đội nam  
51 Lớp 12B7 Giải ba đồng đội nam  
52 Lớp 11B9 Giải khuyến khích đồng đội nam  
53 Lớp 12B5 Giải nhất đồng đội nữ  
54 Lớp 10B12 Giải nhì đồng đội nữ  
55 Lớp 12B7 Giải ba đồng đội nữ  
56 Lớp 10B7 Giải khuyến khích đồng đội nữ  
57 Lớp 11B8 Giải nhất toàn đoàn  
58 Lớp 12B5 Giải nhì toàn đoàn  
59 Lớp 12B7 Giải ba toàn đoàn  
60 Lớp 11B11 Giải khuyến khích toàn đoàn  
           
        Phú Vang, ngày 23 tháng 9 năm 2014
Hiệu trưởng                                                       Người lập bảng
                                             Tổ trưởng tổ Thể dục - GDQP
           
           
           
                                                          HỒ XUÂN HÙNG

Số lượt xem : 495

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác