Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

Quy chế dân chủ năm học 2013 - 2014
Căn cứ vào chỉ thị 30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị về xây dựng thực hiện “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan ban ngành”; Căn cứ nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 1998 và Quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan và quyết định số 04/2000/QĐ – ...

  • Báo cáo thành tích 2012-2013
    Tại buổi hội nghị Cán bộ công nhân viên chức toàn trường, thầy hiệu trưởng Đinh Kiền đã báo cáo thành tích năm học 2012-2013 và thông qua ...

  • Dự đoán điểm chuẩn, điểm sàn
    Do một số thay đổi trong việc xét tuyển nên nhiều ý kiến cho rằng điểm chuẩn ở một số trường có thể biến động, nhưng điểm sàn không ...

Trang 2/2
1 2