Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 23:32 20/08/2020  

KẾ HOẠCH Ôn tập và kiểm tra lên lớp Khối 10,11 năm học 2019-2020


KẾ HOẠCH V/v ôn tập và kiểm tra lên lớp Khối 10,11 năm học 2019-2020

SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TT HUẾ

TRƯỜNG THPT THUẬN AN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH
V/v ôn tập và kiểm tra lên lớp Khối 10,11 năm học 2019-2020

Căn cứ Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;

Căn cứ kết quả xếp loại học tập cuối năm của học sinh khối 10, 11 năm học 2019- 2020, trường THPT Thuận An xây dựng kế hoạch tổ chức ôn  tập và thi lại năm  học 2019 - 2020 như sau:

1. Số lượng học sinh 
- Khối 10 : 46 học sinh;

- Khối 11 : 3 học sinh.
2. Nội dung ôn tập, hình thức và cấu trúc đề thi

- Thời gian làm bài các môn qui định như sau : Toán, Văn 90 phút, các môn khác 45 phút. Yêu cầu đề thi đảm bảo tính chính xác, nằm trong chuẩn kiến thức kỹ năng, chú ý đến tính vừa sức dành cho học sinh yếu, nội dung đề thi chỉ tập trung vào những kiến thức trọng tâm ở HK2 của khối thi.

-  Hình thức thi: Trừ môn Ngữ Văn thi theo hình thức tự luận, các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh theo hình thức TN.

3. Thời gian ôn tập và thi lại

3.1. Thời gian ôn tập thi lại: Ngày 22, 23/8/2020.

+ Buổi sáng: 7h30’; Buổi chiều: 13h30’;

+  Phòng ôn tập: Từ phòng A1-A3 (theo lịch ôn tập).

Lớp

Thời gian

Giáo viên phụ trách

Toán 10 -A1 (16HS)

Sáng ngày 22/8/2020

(Toán 1- P.A1)

Thầy Trần Đình Thiện

Toán 10 –A2(17HS)

Sáng ngày 22/8/2020

(Toán 2-P. A2)

Thầy Nguyễn Văn Hiếu

Văn 10 (13 HS)

Chiều ngày 22/8/2020  (P.A1)

Cô Nguyễn Thị  Thùy Linh

T.Anh 10 (17 HS)

Sáng  ngày 23/8/2020  (P.A1)

Cô Trần Thị Thôi

Lý 10 (02HS)

Chiều ngày 23/8/2020  (P.A1)

Thầy Trần Đại Dũng

Văn 11 (3 HS)

Sáng ngày 22/8/2020 (P.A3)

Cô Nguyễn Thị Kim Huệ

 

3.2. Thời gian thi lại: ngày 24/8

(sáng: Toán, Anh Văn; chiều: Ngữ Văn, Vật Lý) (Lịch thi kèm theo).

        * Lưu  ý: Thí  sinh  có  mặt  tại  phòng  thi và giáo viên có mặt tại phòng Hội đồng : Buổi sáng: 07 giờ 15’; Buổi chiều: 13 giờ 15’.

Buổi

Phòng thi

Môn thi

Thời gian
làm bài

Giờ    phát đề

Giờ bắt đầu
làm bài

Giờ thu bài

SÁNG

24/8

A1, A2

Toán 10

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

9 giờ 00

A1

Anh văn 10

45 phút

9 giờ 10

9 giờ 15

10 giờ 00

CHIỀU

24/8

A1

Ngữ văn 10-11

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

15 giờ 00

A1

Vật lý

45 phút

15 giờ 10

15 giờ 15

16 giờ 00

 

4. Phân công GV ôn tập, ra đề, chấm thi

- TTCM phân công cho GV dạy lập đề cương ôn tập, TTCM biên soạn đề- gửi cho Cô Hoài chậm nhất sáng 23/8- qua mail/zalo - Đề và hướng dẫn chấm được soạn thảo trên phần mềm Microsoft Word, font Time New Roman, size 13, top 2 cm, bottom 2 cm, left 3 cm, right 2cm)

5. Thời gian chấm thi: ngày 25/8

- Các GVBM sau khi chấm thi xong, vào điểm trong phiếu chấm thi. Nộp cho Ban chuyên môn.

-  Ban chuyên môn chuyển cho G.vụ, cập nhật điểm, in bảng điểm của HS sau khi kiểm tra lại.

6. Lịch xét duyệt lên lớp

- Thời gian : 8giờ 30 ngày 27/8/2020

- Thành phần: BGH,  TKHĐ, TB TTND, đại diện TTCM, đại diện ĐOÀN

TRƯỜNG, GVCN có HS kiểm tra lại và RL trong hè, G vụ.

         + GVCN tất cả các lớp có học sinh thi lại nhận phiếu điểm của lớp mình sau khi xét duyệt để vào học bạ, cộng điểm TBmcn sau khi thi lại, xếp loại HL sau khi thi lại và ghi vào học bạ, chốt được lên lớp hay ở lại lớp trong học bạ.

Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn tập và thi lại năm học 2019 – 2020 của trường THPT Thuận An. Đề nghị các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện có gì vướng mắc liên hệ trực tiếp với BGH để giải quyết.

 

Phú Vang, ngày 21 tháng 8 năm 2020

Nơi nhận:

- Các Tổ trưởng, GV (thực hiện);

- Thông báo bảng tin, website nhà trường;

- Lưu: CM, VT./.

                       

K.T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Thị Lệ Hoài

Số lượt xem : 274

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác