Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 11:04 04/01/2021  

Tuần 2 năm 2021
Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(11/01/2021)

- T1 Trời mưa sinh hoạt tại lớp

- Dạy và học

- GVBM hoàn thành nhập điểm trên cổng qlttgd

- 8h00 Xét hạnh kiểm Khối chiều ( T Phước - Hiệu trưởng)

- Tập huấn đánh giá KQHT của học sinh theo KH của Sở GD

- Dạy và học

- GVBM hoàn thành nhập điểm trên cổng qlttgd

- 14h00 Xét hạnh kiểm Khối chiều ( T Phước - Hiệu trưởng)

- Tập huấn đánh giá KQHT của học sinh theo KH của Sở GD

- T10 Trời mưa sinh hoạt tại lớp

Thứ Ba
(12/01/2021)

- 8h00 Hội nghị nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử cấp THPT  ( Trường THCS Nguyễn Tri Phương, 63 Tố Hữu, TP Huế); T Luyện - PHT, T Nhu - TTCM, C Thảo ( Sử)

- Dạy và học

- Tập huấn đánh giá KQHT của học sinh theo KH của Sở GD

- 13h30 T Luyện - PHT, C Hạnh - TTCM dự HN nâng cao chất lượng dạy, học môn Tiếng Anh ( Trường THCS Nguyễn Tri Phương, 63 Tố Hữu, TP Huế)

- Dạy và học

- Tập huấn đánh giá KQHT của học sinh theo KH của Sở GD

Thứ Tư
(13/01/2021)

- Dạy và học

- Tập huấn đánh giá KQHT của học sinh theo KH của Sở GD ( Toán, Anh, Sử) từ ngày 13-14/01/2021

- Dạy và học

Thứ Năm
(14/01/2021)

- Dạy và học

- Dạy thêm, học thêm Khối 12

- BGH và Kế toán nộp Kê khai tài sản tại Sở ( Phòng Thanh tra )

- Dạy và học

- Bồi dưỡng HSG

- T8 Lớp BD KTĐoàn TN  Khối 11 ( Phòng HĐ)

Thứ Sáu
(15/01/2021)

- Dạy và học

- Dạy và học

Thứ Bảy
(16/01/2021)

- Dạy và học

- T5 Sinh hoạt lớp

- Dạy và học

- T10 Sinh hoạt lớp

Chủ Nhật
(17/01/2021)

- Dạy thêm, học thêm Khối 12

- 13 Đội bóng đá nam tham gia thi cụm Phú Vang ( 12h hs tập trung tại trường)