Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 19 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 10:41 13/09/2021  

Tuần 37 năm 2021
Từ ngày 13/09/2021 đến ngày 19/09/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(13/09/2021)

- Dạy học online theo TKB

- Làm việc bình thường

- Dạy học online theo TKB

- Làm việc bình thường

- 14h00 Hiệu trưởng họp trực tuyến giao ban giữa Lãnh đạo Sở với các đơn vị triển khai một số nội dung đầu năm học 2021 -2022

Thứ Ba
(14/09/2021)

- Dạy học online theo TKB

- Làm việc bình thường

- Dạy học online theo TKB

- Làm việc bình thường

Thứ Tư
(15/09/2021)

- Dạy học online theo TKB

- Làm việc bình thường

- Dạy học online theo TKB

- Làm việc bình thường

Thứ Năm
(16/09/2021)

- Dạy học online theo TKB

- Làm việc bình thường

- Dạy học online theo TKB

- Làm việc bình thường

Thứ Sáu
(17/09/2021)

- Dạy học online theo TKB

- Làm việc bình thường

- Dạy học online theo TKB

- Làm việc bình thường

Thứ Bảy
(18/09/2021)

- Dạy học online theo TKB

- Dạy học online theo TKB

Chủ Nhật
(19/09/2021)