Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 01 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 11:45 10/05/2014  

Kế hoạch tổ Vật lí tháng 5

Kế hoạch của Tổ Vật lí – Công nghệ -  Tháng 5 -  Năm 2014

(Tuần 35 đến 38)

- Họp hội đồng sư phạm lần tháng 5.

- Thực hiện PPCT tuần 35, 36, 37 và 38.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Dạy phụ đạo cho khối 12.

- GVBM cập nhật điểm số vào sổ cái – mạng QLTT – Học bạ

- Họp thi đua tổ

- Họp thi đua trường

- GVCN hoàn thành hồ sơ CN theo kế hoạch của trường.

- Xem danh sách coi thi và chấm thi TNTHPT và TS vào lớp 10.

 

Thời gian

Nội dung công việc

Biện pháp thực hiện

Tuần 35

- Lên lịch báo giảng ở Wep và sổ báo giảng

- Cập nhật điểm vào mạng QLTT và sổ điểm gốc

- Hoàn thành việc phê học bạ đối với GV dạy khối 12

- Lên kế hoạch cho tuần 36

- Dạy BDHSG

- GV khối 10 và 11 hoàn thành việc chấm thi HK II

- Kiểm tra việc lên lịch báo giảng ở Wep

-Giáo viên thực hiện

- Giáo viên thực hiện

- GVBM dạy K12

- GV cả tổ

- Thầy Sơn+Dũng+Luyện

- GVBM khối 10 và 11

-TTCM

Tuần 36

- Lên lịch báo giảng ở Wep và sổ báo giảng

- Dạy học theo TKB

- Báo cáo thành tích của GV có dăng kí thi đua CSTĐCCS

- Giáo viên khối 10 và 11 cập nhật điểm vào mạng và sổ cái

- Dạy phụ đạo khối 12

- Dạy BDHSG

- Họp tổ CM lần 1 tháng 5

- Lên kế hoạch cho tuần  37.

- Kiểm tra việc lên lịch báo giảng ở Wep

-Giáo viên thực hiện

-Giáo viên thực hiện

- GV có đăng kí CSTĐCS

- GV khối 10 và 11.

- GV dạy khối 12.

- Thầy Sơn+ Dũng+Luyện

- Cả tổ

- Cả Tổ

TTCM

Tuần 37

- Lên lịch báo giảng ở Wep và sổ báo giảng

- Dạy học theo TKB.

- Họp HĐGD tháng 5

- Họp thi đua tổ

- GV khối 10 và 11 hoàn thành việc phê học bạ

- Họp thi đua năm học 2013-2014

- Tổng kết năm học 2014 - 2015

- Lên kế hoạch cho tuần 34

-Giáo viên thực hiện

-Giáo viên thực hiện

- GV cả tổ.

- GV cả tổ.

- GV dạỵ khối 10 và 11

- GV cả 3 khối

- Cả tổ

- Cả tổ

-TTCM

Tuần 38

- GV xem danh sách coi thi- chấm thi TNTHPT năm 2014

- GV xem danh sách coi thi và chấm thi TS vào lớp 10 năm học 2015 – 2016

- Tổng kết và phát thưởng năm học 2013 – 2014

- Nghỉ hè

 

- Giáo viên thực hiện

- Giáo viên thực hiện

- Giáo viên thực hiện

- Giáo viên thực hiện

                        

                                                              Phú Vang, ngày 30 tháng 4 năm 2014

              TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

                 LÊ THANH SƠN