Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 01 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 15:42 01/04/2014  

Kế hoạch tổ Vật lí tháng 4

Kế hoạch của Tổ Vật lí – Công nghệ -  Tháng 4 -  Năm 2014

(Tuần 31 đến 34)

- Họp hội đồng sư phạm lần tháng 4.

- Thực hiện PPCT tuần 31, 32, 33 và 34.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Hoàn thành hồ sơ  SVTT sư phạm.

- Hoàn thành SKKN

- Hoàn thành hồ sơ thanh tra toàn diện giáo viên

- Dạy bồi dưỡng HSG

- Dạy phụ đạo cho HS cả 3 khối

- Thống nhất ma trận đề thi HK II.

- ÔN tập thi HK II

- Kiểm tra việc sử dụng thiết bị của giáo viên.

- Cập nhật điểm cá nhân vào Wep

- Kiểm tra lịch báo trang trên Wep

Thời gian

Nội dung công việc

Biện pháp thực hiện

Tuần 31

- Lên lịch báo giảng ở Wep và sổ báo giảng

- Họp HĐGD tháng 4

- Cập nhật điểm vào mạng QLTT và sổ điểm gốc

- Hoàn thành hồ sơ hướng dẫn SVTT cuối khóa

- Thi HKII môn công nghệ 12

- Lên kế hoạch cho tuần 32

- Dạy BDHSG

- Hoàn thành SKKN

- Hoàn thành hồ sơ thanh tra toàn diện giáo viên

- Kiểm tra việc lên lịch báo giảng ở Wep

-Giáo viên thực hiện

- Cả tổ

- Giáo viên thực hiện

- GV và SVTT

- GV cả tổ

- GVCN dạy khối 12

- Thầy Sơn+ Dũng+Luyện

- GV có đăng kí CSTĐCS

- TTCM và GV được thanh tra

-TTCM

Tuần 32

- Lên lịch báo giảng ở Wep và sổ báo giảng

- Dạy học theo TKB

- Báo cáo SKKN trước HĐ KH trường

- GV nộp giáo án qua mail cho TTCM

- Giáo viên nhận ma trận đề thi HKII

- Dạy phụ đạo

- Dạy BDHSG

- Họp tổ CM lần 1 tháng 4

- Lên kế hoạch cho tuần  33.

- Kiểm tra việc lên lịch báo giảng ở Wep

-Giáo viên thực hiện

-Giáo viên thực hiện

- GV có đăng kí CSTĐCS

- Giáo viên thực hiện

- GV cả 3 khối

- Cả tổ

- Thầy Sơn+ Dũng+Luyện

- Cả tổ

- Cả Tổ

TTCM

Tuần 33

- Lên lịch báo giảng ở Wep và sổ báo giảng

- Dạy học theo TKB.

- Cho HS ôn tập theo đề cương – dạy phụ đạo

- GV nộp đề thi HK II cho TTCM qua mail

- Dạy BDHSG

- Họp tổ chuyên môn lần 2 tháng 3

- Thi HK II công nghệ 11

- Dạy phụ đạo

- Lên kế hoạch cho tuần 34

-Giáo viên thực hiện

-Giáo viên thực hiện

- GV cả 3 khối

- GV dạỵ khối 10 và 11

- GV và SVTT

- GV cả 3 khối

- Thầy Sơn+ Dũng+Luyện

- Cả tổ

- GV công nghệ

- GV thực hiện

-TTCM

Tuần 30

- Lên lịch báo giảng ở Wep và sổ báo giảng

- Dạy học theo TKB

- Thi HK II khối 12

- Kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học của GV

- Cập nhật điểm vào mạng QLTT và sổ điểm gốc

- Lên kế hoạch tháng 5

- Giáo viên thực hiện

- Giáo viên thực hiện

- GV coi thi theo lịch

- TTCM

- GV thực hiện

-TTCM

                        

                                                                                                                                       Phú Vang, ngày 31 tháng 3 năm 2014

              TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

                 LÊ THANH SƠN