Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 12:45 23/02/2014  

Kế hoạch tổ Vật lí tháng 3

Kế hoạch của Tổ Vật lí – Công nghệ -  Tháng 3 -  Năm 2014

(Tuần 27 đến 30)

- Họp hội đồng sư phạm lần tháng 3.

- Thực hiện PPCT tuần 27, 28, 29 và 30.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Dự giờ SVTT sư phạm.

- Dự giờ thăm lớp.

- Dạy bồi dưỡng HSG

- Giáo viên nộp đề KT chung Vật Lí 10 và 12.

- Kiểm tra chung Vật lí 10 và 12.

- GV chấm bài kiểm tra chung.

- Kiểm tra chuyên đề: Cải tiến phương pháp giảng Giảng dạy( Tâm, Dũng, Giang, Thảo, Thư, Giang)

- Thao giảng chào mừng 8/3 và 26/3: Dũng, Thư

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình +sổ điểm

- Kiểm tra việc sử dụng thiết bị của giáo viên.

- Cập nhật điểm cá nhân vào Wep

- Kiểm tra lịch báo trang trên Wep

Thời gian

Nội dung công việc

Biện pháp thực hiện

Tuần 27

- Lên lịch báo giảng ở Wep và sổ báo giảng

- Họp TCM lần 1 tháng 3

- Kiểm tra tập trung môn Vật lí 11 và 10

- GV khối 10 và 12 nộp đề qua mail cho TTCM

- Hướng dẫn SVTT cuối khóa

- Lên kế hoạch cho tuần tới 28

-Giáo viên thực hiện

-Giáo viên thực hiện

- GV cả tổ

- GV dạy khối 10 và 12

-GV và SV

-TT

Tuần 28

- Lên lịch báo giảng ở Wep và sổ báo giảng

- Dạy học theo TKB

- Hướng dẫn SVTT cuối khóa

- Thao Giảng: thầy Dũng

- Kiểm tra chung môn lí 10

- GV nộp giáo án qua mail cho TTCM

- Kiểm tra chung vật lí 12

- Họp Hội đồng Sư Phạm tháng 3

- GVHD báo điểm cho TTCM dự giờ SVTT

- Lên kế hoạch cho tuần tới 29.

-Giáo viên thực hiện

-Giáo viên thực hiện

- GV và SVTT

- Thầy Dũng

- Cả tổ

- Giáo viên thực hiện

- Cả tổ

- Cả Tổ

- Cả tổ

 TTCM

Tuần 29

- Lên lịch báo giảng ở Wep và sổ báo giảng

- Dạy học theo TKB.

- Kiểm tra chung môn Vật lí 12

- Hướng dẫn SVTT cuối khóa

- Họp tổ chuyên môn lần 2 tháng 3

- Thao giảng: Cô Thư

- Dự giờ thăm lớp GV

- Lên kế hoạch cho tuần 30

-Giáo viên thực hiện

-Giáo viên thực hiện

- GV cả tổ

 

- GV và SVTT

 

- Cả tổ

- cô Thư

 

- Cả tổ

- Cả Tổ

-TT

Tuần 30

- Lên lịch báo giảng ở Wep và sổ báo giảng

- Dạy học theo TKB

- Hướng dẫn SVTT cuối khóa

- Kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học của GV

- Lên kế hoạch tháng 4

- Giáo viên thực hiện

- Giáo viên thực hiện

- GV và SVTT

- TTCM

-TTCM

                        

                                                              Phú Vang, ngày 2 tháng 3 năm 2014

              TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

                 LÊ THANH SƠN