Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 01 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 12:44 23/02/2014  

Kế hoạch tổ Vật lí tháng 2

Kế hoạch của Tổ Vật lí – Công nghệ -  Tháng 2 -  Năm 2014

(Tuần 23 đến 26)

- Họp hội đồng sư phạm lần tháng 2.

- Thực hiện PPCT tuần 23, 24, 25 và 26.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Đón Đoàn SVTT sư phạm cuối khóa

- Dự giờ thăm lớp.

- Khai Giảng HSG

- Mừng đảng mừng xuân   

- Kỷ niệm 3/2

- Dự giờ thăm lớp

- Phân công hướng dẫn SVTT

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, sổ sách Khối 11-12

- Kiểm tra toàn diện: Huệ, Thảo, Giang

- Thao giảng chào mừng: Giang – Huệ

- Kiểm tra sổ đầu bài

- Cập nhật điểm cá nhân vào Wep

- Kiểm tra lịch báo trang trên Wep

Thời gian

Nội dung công việc

Biện pháp thực hiện

Tuần 23

- Lên lịch báo giảng ở Wep và sổ báo giảng

- Nghỉ tết Giáp Ngọ

- Trực tết

- Lên kế hoạch cho tuần tới 24

-Giáo viên thực hiện

-Giáo viên thực hiện

-Giáo viên thực hiện

- GV thực hiện

-TT

Tuần 24

- Lên lịch báo giảng ở Wep và sổ báo giảng

- Dạy học theo TKB

- Đón Đoàn SVTT sư phạm

- Thao Giảng: Cô Giang

- GV nộp giáo án qua mail cho TTCM

- Họp Hội đồng Sư Phạm tháng 2

- Họp TCM lần 1 tháng 2

- Lên kế hoạch cho tuần tới 25.

-Giáo viên thực hiện

-Giáo viên thực hiện

- Cả tổ

- Cô Giang

- Giáo viên thựchiện

- Cả Tổ

- Cả tổ

 TTCM

Tuần 25

- Lên lịch báo giảng ở Wep và sổ báo giảng

- Dạy học theo TKB

- Họp tổ chuyên môn lần 2 tháng 2

- Thao giảng: Cô Huệ

- Dự giờ thăm lớp GV

- Lên kế hoạch cho tuần 26

-Giáo viên thực hiện

-Giáo viên thực hiện

 

- Cả tổ

 

- cô Huệ

- Cả tổ

- Cả Tổ

- Cả Tổ

-TT

Tuần 26

- Lên lịch báo giảng ở Wep và sổ báo giảng

- Dạy học theo TKB

- Dự giờ tham lớp: Thầy Tám, Thầy Phương, Cô Thảo, Thầy Dũng

- Lên kế hoạch tháng 3

- Giáo viên thực hiện

- Giáo viên thực hiện

- Giáo viên thực hiện

- TTCM

                        

                                                              Phú Vang, ngày 2 tháng 2 năm 2014

              TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

                 LÊ THANH SƠN