Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 01 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 09:37 09/02/2017  

Kế hoạch tháng 2 năm 2107

Kế hoạch của Tổ Vật lí – Công nghệ -  Tháng 2 -  Năm 2017

(Tuần 24 đến 27)

- Họp hội đồng sư phạm lần tháng 2.

- Thực hiện PPCT tuần 23, 24, 25 và 26.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Đón Đoàn SVTT sư phạm cuối khóa

- Dự giờ thăm lớp.

- Khai Giảng HSG

- Dự giờ thăm lớp

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, sổ sách Khối 11-12

- Kiểm tra toàn diện: C.Huệ, T.Vỹ, T.Tám

- Cập nhật điểm cá nhân vào Wep

- Kiểm tra lịch báo trang trên Wep

Thời gian

Nội dung công việc

Biện pháp thực hiện

Tuần 24

- Lên lịch báo giảng ở Wep và sổ báo giảng

- Họp tổ chuyên môn lần 1 tháng 2

- Nghỉ tết Đinh Dậu

- Trực tết theo lịch phân công

- Lên kế hoạch cho tuần tới 25

-Giáo viên thực hiện

-Giáo viên thực hiện

-Giáo viên thực hiện

- GV thực hiện

-TT

Tuần 25

-Dạy và học tuần 25

- Đón Đoàn SVTTSP cuối khóa

- Thao giảng- Cô Huệ.

- Họp tổ lần 1 tháng 2

- Họp HĐGD tháng 2

- Lên kế hoạch cho tuần tới 25

- Cả tổ

- Giáo viên thựchiện

- Giáo viên thựchiện

- Giáo viên thựchiện

- Giáo viên thựchiện

TTCM

Tuần 26

- Lên lịch báo giảng ở Wep và sổ báo giảng

- Dạy học theo TKB

- Họp tổ chuyên môn lần 2 tháng 2

- Dự giờ thăm lớp GV

- Lên kế hoạch cho tuần 27

-Giáo viên thực hiện

-Giáo viên thực hiện

 

- Cả tổ

- Cả tổ

- Cả Tổ

- Cả Tổ

-TT

Tuần 27

- Lên lịch báo giảng ở Wep và sổ báo giảng

- Dạy học theo TKB

- Dự giờ tham lớp: Thầy Dũng, Thầy Tám, Cô Huệ.

- Lên kế hoạch tháng 3

- Giáo viên thực hiện

- Giáo viên thực hiện

- Giáo viên thực hiện

- TTCM

                        

                                                              Phú Vang, ngày 2 tháng 2 năm 2017

              TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

                 LÊ THANH SƠN