Dạy tức là học hai lần''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 15:30 11/01/2014  

Kế hoạch tổ Vật lí tháng 1

Kế hoạch của Tổ Vật lí – Công nghệ -  Tháng 1 -  Năm 2014

(Tuần 20 đến 23)

- Họp hội đồng sư phạm lần tháng 1.

- Thực hiện PPCT tuần 20, 21, 22 và 23.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Dự giờ thăm lớp.

- Tham dự hội nghị HSG

- Lên dự toán năm học 2014 cho tổ Vật lí – Công nghệ.

- Sơ kết học kỳ I.

- Dạy thay GV ốm và đi công tác.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình ở các lớp.

-  Kiểm tra hồ sơ thiết bị tại phòng thực hành bộ môn.

- Cập nhật điểm vào sổ cái và mạng QLTT của Sở

- Nghỉ tết Quý Sửu

Thời gian

Nội dung công việc

Biện pháp thực hiện

Tuần 20

- Lên lịch báo giảng ở Wep và sổ báo giảng

- Tham gia họp hội đồng sư phạm tháng 1

- Sinh hoạt tổ lần 1 tháng 1

- Phân công GV ra đề cương học kỳ II

- Dạy học theo TKB

- Dự giờ thăm lớp

 - GV nộp giáo án HK I qua mail của Tổ trưởng

- Lên kế hoạch cho tuần tới 21

-Giáo viên thực hiện

-Giáo viên thực hiện

-Toàn thể giáo viên trong tổ tham gia

-Giáo viên thực hiện

- TT

- GV thực hiện

-TT

Tuần 21

- Lên lịch báo giảng ở Wep và sổ báo giảng

- Dạy học theo TKB

- Dự giờ tham lớp GV

- GV nộp đề cương Học kỳ II cho TTCM

- Lên kế hoạch cho tuần tới 22.

-Giáo viên thực hiện

-Giáo viên thực hiện

- Cả tổ

- GV được phân

- TTCM

Tuần 22

- Lên lịch báo giảng ở Wep và sổ báo giảng

- Dạy học theo TKB

- GV nộp đề thi Học kỳ I cho tổ trưởng qua mail

- GV nộp giáo án qua mail của Tổ trưởng

- Họp tổ chuyên môn lần 2 tháng 1

- Dự giờ thăm lớp GV

- Lên kế hoạch cho tuần tới

-Giáo viên thực hiện

-Giáo viên thực hiện

 

- Cả tổ

 

- Cả tổ

- Cả Tổ

- Cả Tổ

-TT

Tuần 23

- Nghỉ tết âm lịch

- Trực tết theo lịch

- Giáo viên thực hiện

- Giáo viên thực hiện

 

                        

                                                              Phú Vang, ngày 5 tháng 1 năm 2014

              TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

                 LÊ THANH SƠN