Thứ Hai, 25/05/2020

Buổi sáng

- T1 Chào cờ

- T2 Họp HĐ thì đua

- Dạy và học

Buổi chiều

- Dạy và học

- Chào cờ

- Nộp KH nhân sự ( TCCB)

Thứ Ba, 26/05/2020

Buổi sáng

- Dạy và học

- Bàn giao hồ sơ Đảng bộ

Buổi chiều

- Dạy và học

Thứ Tư, 27/05/2020

Buổi sáng

- Dạy và học

- 8g Kiểm tra tài chính

Buổi chiều

- Dạy và học

Thứ Năm, 28/05/2020

Buổi sáng

- Dạy và học

- 8g 30 bàn giao hồ sơ chính quyền

Buổi chiều

- Dạy và học

- 14g Họp GVCN Khối 12

- 14g30 Hội nghị điển hình tiên tiến ( Mời toàn thể HĐ)

Thứ Sáu, 29/05/2020

Buổi sáng

- Thi thử TNTHPT 

- Môn Ngữ văn

Buổi chiều

- Thi thử TNTHPT

- môn: Toán, Anh văn

Thứ Bảy, 30/05/2020

Buổi sáng

- Thi thử TNTHPT

- Môn: KHXH, KHTN

Buổi chiều

- Giáo viên chấm thi. HS nghỉ học

Chủ Nhật, 31/05/2020

Buổi sáng

- Luyện thi tốt nghiệp