Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 26 tháng 05 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 15:05 10/01/2013  

Tổ Toán

TỔ TOÁN Tổ Toán được thành lập từ năm 2004, là một trong những tổ chuyên môn nòng cốt của nhà trường. Cùng với quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường, tổ Toán cũng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Hiện nay, tổ có 13 thành viên, là tổ chuyên môn có số lượng lớn nhất trong nhà trường, trong đó có 04 giáo viên đang học Cao học, 02 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp Tỉnh, 02 Đảng viên. Về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ đã đạt 1 giải ba, 03 giải khuyến khích cấp Tỉnh, một giải nhì giải Toán trên mạng. Hướng về kỉ niệm 10 năm thành lập trường, toàn thể giáo viên tổ Toán quyết tâm nâng cao chất lượng dạy học, góp phần vào sự phát triển của nhà trường. Năm 2015 tổ Toán tách thành hai tổ chuyên môn Toán và Tin riêng biệt. Hiện tổ Toán gồm 13 giáo viên.

Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng:Hồ Hữu Nghĩa
Chuyên môn:Cử nhân Toán
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:935228199
Email:
 

 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Ngày sinh ĐT Email
1 Hồ Viết Cường 1/1/1981

989296799

hvcuong81@yahoo.com
2 Đào Thị Diệp 30/8/1983

985743824

diepdaothi@gmail.com
3 Nguyễn Văn Hiếu 20/2/1976

972468044

hieu10202003@yahoo.com
4 Đoàn Minh Huy 1/1/1982

1222563358

minhhuydoanmaths@gmail.com
5 Nguyễn Thị Ngọc Lan 24/11/1985 935905923 thachlan2005@yahoo.com
6 Nguyễn Thị Thanh Nga 28/3/1980

905675674

thanhnga2803@gmail.com
7 Hồ Hữu Nghĩa 29/6/1979

 

935228199

 
8 Nguyễn Ninh 1/6/1961

976960138

ninhtoan010661@gmail.com
9 Đoàn Trân Bảo Phước 19/2/1980

905930405

dtbaophuocta@yahoo.com.vn
10 Lê Thanh Quang 27/6/1981   beanhthu11@gmail.com
11 Trần Đình Thiện 3/4/1979

914424160

 
12 Hoàng Trị 5/10/1976

985441248

hoangtri8925@gmail.com
13 Trần Thanh Vân 10/6/1977

986871006

ttvantoanta@gmail.com
       

 

 
14 Nguyễn Thị Mỹ Ý 20/7/1990

01227475014

ngthimyy@gmail.com
1
       
2        
...        

 

1 Hồ Viết Cường 1/1/1981 989296799 hvcuong81@yahoo.com
2 Đào Thị Diệp 30/8/1983 985743824 diepdaothi@gmail.com
3 Nguyễn Văn Hiếu 20/2/1976 972468044 hieu10202003@yahoo.com
4 Đoàn Minh Huy 1/1/1982 1222563358 minhhuydoanmaths@gmail.com
5 Nguyễn Thị Ngọc Lan 24/11/1985 935905923 thachlan2005@yahoo.com
6 Nguyễn Thị Thanh Nga 28/3/1980 905675674 thanhnga2803@gmail.com
7 Hồ Hữu Nghĩa 29/6/1979 935228199 nguyet2629@gmail.com
8 Nguyễn Ninh 1/6/1961 976960138 ninhtoan010661@gmail.com
9 Đoàn Trân Bảo Phước 19/2/1980 905930405 dtbaophuocta@yahoo.com.vn
10 Lê Thanh Quang 27/6/1981   beanhthu11@gmail.com
11 Trần Đình Thiện 3/4/1979 914424160  
12 Hoàng Trị 5/10/1976 985441248 hoangtri8925@gmail.com
13 Trần Thanh Vân 10/6/1977 986871006 ttvantoanta@gmail.com
14 Nguyễn Thị Mỹ Ý 20/7/1990 01227475014 ngthimyy@gmail.com
15 Phạm Thị Diệu Hằng 22/1/1984 905844064 nghiarom2002@yahoo.com
16 Nguyễn Thị Nghĩa 30/10/1982 905254540 nghiarom2002@yahoo.com
17 Đoàn Thị Thu Trang 23/3/1982 979890561 thutrang24a@yahoo.com
18 Hồ Thị Bích Thủy 11/7/1989 1683608357 hobichthuy89@gmail.com

Số lượt xem : 9813