Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 26 tháng 05 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 07:50 25/09/2013  

Hội đồng giáo dục

 BAN GIÁM HIỆU

Họ và tên:  
Chức vụ:  
Email:  
Điện thoại:  
Địa chỉ:  

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC NĂM 2013 - 2014

TT

Họ và tên

GT

Ngày sinh

ĐT

E mail

 
 

1

VẬT LÍ

Trần Đại

Dũng

Nam

13/2/1982

905564860

daidungta4321@gmail.com

 

2

Hồ Thị Như

Huệ

Nữ

6/3/1984

905665150

nhuhue603@yahoo.com

 

3

Nguyễn Hữu Trần

Luyện

Nam

22/2/1980

905804904

nguyenhuu2201@yahoo.com

 

4

Phạm Ngọc

Phương

Nam

22/6/1982

1213581311

phamthi66636@gmail.com

 

5

Lê Thanh

Sơn

Nam

5/12/1979

905930406

tson0512@yahoo.com.vn

 

6

Hoàng

Tám

Nam

3/4/1961

934895465

tammail888@yahoo.com.vn

 

7

Nguyễn Thị Thanh

Tâm

Nữ

15/8/1981

905601390

thanhtamvl150881@yahoo.com.vn

 

8

Lê Thị Tịnh

Thảo

Nữ

2/1/1976

01646722605

hoangtri8925@gmail.com

 

9

Hoàng

Toản

Nam

27/7/1977

914191585

hoang_toanphysic@yahoo.com

 

10

Nguyễn Thị Anh

Thư

Nữ

8/9/1984

907318621

belen8984@yahoo.com

 

11

Võ Thị Hương

Giang

Nữ

10/1/1990

01696910525

huonggiangspktcn@gmail.com

 

12

VĂN

Đặng Phước Cẩm

Anh

Nữ

1/1/1982

946614455

camanhta@yahoo.com.vn

 

13

Phạm Thị Thu

Hương

Nữ

24/5/1964

1687700915

ptthuong.ta@gmail.com

 

14

Lê Thị Mỹ

Lệ

Nữ

1/5/1981

935737779

lethimyle1234@gmail.com

 

15

Nguyễn Thị Thùy

Linh

Nữ

25/7/1990

01228579798

nguyenthithuylinh250790@gmail.com

 

16

Phan Đình

Luận

Nam

10/3/1968

 

 

 

17

Đỗ Thị Thanh

Nga

Nữ

14/11/1983

905838969

 

 

18

Trần Thị

Ngà

Nữ

1/1/1984

1202665636

 

 

19

Hoàng Thị Châu

Phi

Nữ

2/12/1980

1236270763

 

 

20

Võ Hoàng

Phong

Nam

9/9/1980

914285296

nguyenvuvohoangphong@gmail.com

 

21

Huỳnh Thị

Thủy

Nữ

15/3/1985

949433311

huynhthuy153@yahoo.com

 

22

Nguyễn Đức

Thủy

Nam

23/1/1973

905367715

phungnguyenduc72@gmail.com

 

23

Đinh Thị Kim

Xuân

Nữ

6/2/1978

905898981

kimxuan111208@gmail.com

 

24

NGOẠI NGỮ

Đỗ Thị Thanh

Bình

Nữ

20/8/1977

935330990

binhbin1977@gmail.com

 

25

Nguyễn Như

Nữ

28/2/1975

935038777

nhuha77@hotmail.com

 

26

Trần Thị Minh

Hạnh

Nữ

14/10/1979

905925050

minhhanh1410@gmail.com

 

27

Nguyễn Thị Diệu

My

Nữ

4/10/1984

0905129596

ntdmy1984@gmail.com

 

28

Nguyễn Thị Đỗ

Nhàn

Nữ

20/2/1974

01214504949

nhanta74@gmail.com

 

29

Hồ Thị Thu

Sa

Nữ

20/6/1985

0982585515

becontcs@gmail.com

 

30

Dương Thị Thu

Thảo

Nữ

1/1/1988

 

thuthao1@gmail.com

 

31

Nguyễn Thị Mai

Thảo

Nữ

19/9/1978

976997926

ththboy@yahoo.com.vn

 

32

Nguyễn Trần Uyên

Thi

Nữ

6/8/1990

0906511182

maiphuong25252002@yahoo.com

 

33

Trần Thị

Thôi

Nữ

26/4/1976

945988365

thoita76@gmail.com

 

34

Đỗ Thị Thu

Thủy

Nữ

25/4/1982

0975115552

thuthuygvav@gmail.com

 

35

Nguyễn Thanh

Việt

Nam

1/1/1975

983901726

viettuyen555@yahoo.com

 

36

SINH

Nguyễn Thị Lệ

Hoài

Nữ

29/5/1974

916491859

thieptrandai@yahoo.com.vn

 

37

Trần Thị

Huế

Nữ

3/6/1986

1266518119

hue.tran8636@gmail.com

 

38

Đinh

Kiền

Nam

10/5/1960

914422919

dinhkien1005@gmail.com

 

39

Trần Văn

Nam

19/4/1982

905607996

vansitran9999@gmail.com

 

40

Trương Thị Như

Thủy

Nữ

4/10/1966

908286159

thuytruong967@gmail.com

 

41

Nguyễn Thị Cẩm

Vân

Nữ

1/1/1989

935662226

camvan.nice@gmail.com

 

42

SỬ- ĐỊA - GDCD

Đặng Thị

Anh

Nữ

5/1/1980

914977868

 

 

43

Trương Thị

Liên

Nữ

6/1/1987

1682061288

binhminh86@gmail.com

 

44

Nguyễn Thị Kiều

Phương

Nữ

25/1/1983

914540878

kyphuong2212@gmail.com

 

45

Lê Thị Mỹ

Phượng

Nữ

20/9/1984

1686319913

phuong.thptta@gmail.com

 

46

Lê Thái

Hòa

Nam

27/10/1975

905933708

lethaihoa777@gmail.com

 

47

Phạm Thế

Hải

Nam

28/7/1968

914353409

thehaita@gmail.com

 

48

Phan Thị

Lài

Nữ

10/10/1981

 

 

 

49

Nguyễn Phước

Nhu

Nam

28/8/1983

978182812

lamxung2008@gmail.com

 

50

Trương Thị Thu

Thảo

Nữ

6/7/1981

905988509

 

 

51

Lê Thị

Hương

Nữ

2/1/1980

962451994

lethihuongthptta@yahoo.com.vn

 

52

Trần Thị Mỹ

Lệ

Nữ

22/1/1983

935000639

ttmle1983@gmail.com

 

53

Trần Hiếu

Nhân

Nam

1/1/1978

946947329

hieunhan.ta@gmail.com

 

54

TD-QP

Nguyễn Văn

Dũng

Nam

10/12/1976

 

 

 

55

Nguyễn Văn

Hội

Nam

1/1/1961

 

 

 

56

Hồ Xuân

Hùng

Nam

4/9/1975

914677320

 

 

57

Trần Đình

Phụng

Nam

18/8/1976

914978185

 

 

58

Hoàng Minh

Sang

Nam

 

 

 

 

59

Trần Văn Quốc

Thái

Nam

19/5/1977

902377195

 

 

60

Võ Quang

Thông

Nam

22/7/1984

917618567

 

 

61

HÓA

Lê Ngọc Lan

Anh

Nữ

9/3/1987

935735525

thuytinh1004@gmail.com

 

62

Trần Thị Cẩm

Hiền

Nữ

27/10/1986

984818388

camhien2710@gmail.com

 

63

Bùi Nhất

Khoa

Nam

1/1/1975

1684347045

nhatkhoab@gmail.com

 

64

Nguyễn Thị

Nguyệt

Nữ

26/8/1984

0914488818

nguyet2629@gmail.com

 

65

Lê Thị Hồng

Phương

Nữ

2/12/1990

0942614797

lehongphuong.sph@gmail.com

 

66

Phan Ngọc

Phương

Nữ

 

0935409669

phuongnp712@gmail.com

 

67

Trần Quốc

Tuấn

Nam

9/11/1970

1224438292

tuan199199@yahoo.com

 

68

TOÁN – TIN

Hồ Viết

Cường

Nam

1/1/1981

989296799

hvcuong81@yahoo.com

 

69

Đào Thị

Diệp

Nữ

30/8/1983

985743824

diepdaothi@gmail.com

 

70

Nguyễn Văn

Hiếu

Nam

20/2/1976

972468044

hieu10202003@yahoo.com

 

71

Đoàn Minh

Huy

Nam

1/1/1982

1222563358

minhhuydoanmaths@gmail.com

 

72

Nguyễn Thị Ngọc

Lan

Nữ

24/11/1985

935905923

thachlan2005@yahoo.com

 

73

Nguyễn Thị Thanh

Nga

Nữ

28/3/1980

905675674

thanhnga2803@gmail.com

 

74

Hồ Hữu

Nghĩa

Nam

29/6/1979

935228199

huunghia2906ta@gmail.com

 

75

Nguyễn

Ninh

Nam

1/6/1961

976960138

ninhtoan010661@gmail.com

 

76

Đoàn Trân Bảo

Phước

Nam

19/2/1980

0905930405

dtbphuocta@yahoo.com.vn

 

77

Lê Thanh

Quang

Nam

27/6/1981

 0988158802

beanhthu11@gmail.com

 

78

Trần Đình

Thiện

Nam

3/4/1979

914424160

thien17777@gmail.com

 

79

Trần Văn

Thuận

Nam

 

 01645678851

 

 

80

Hoàng

Trị

Nam

5/10/1976

985441248

hoangtri8925@gmail.com

 

81

Trần Thanh

Vân

Nam

10/6/1977

986871006

ttvantoanta@gmail.com

 

82

Nguyễn Thị Mỹ

Ý

Nữ

20/7/1990

01227475014

ngthimyy@gmail.com

 

83

Phạm Thị Diệu

Hằng

Nữ

22/1/1984

905844064

mitnhosp02_06@yahoo.com

 

84

Nguyễn Thị

Nghĩa

Nữ

30/10/1982

905254540

nghiarom2002@yahoo.com

 

85

Đoàn Thị Thu

Trang

Nữ

23/3/1982

979890561

thutrangdoan24@gmail.com.

 

86

Hồ Thị Bích

Thủy

Nữ

11/7/1989

1683608357

hobichthuy89@gmail.com

 

87

Văn Phòng

Đinh Thị

Liên

Nữ

20/10/1985

905790864

 

 

88

Trần Đình

Lương

Nam

 

987070519

 

 

89

Nguyễn Vũ Kiều

Miên

Nữ

02/05/1978

934788171

 nvkieumien@gmail.com

 

90

Võ Văn

Phú

Nam

30/05/1975

935979636

 

 

91

Tạ Văn

Phúc

Nam

 

 

 

 

92

Nguyễn Thị Dạ

Thảo

Nữ

 

1225513426

 

 

93

Nguyễn Thị

Thanh

Nữ

23/05/1985

935906136

 

 

 

Số lượt xem : 11151