Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Công Đoàn

Công Đoàn

Cập nhật lúc : 17:42 27/10/2015  

Kế hoạch hoạt động CĐ tháng 8/2015

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CĐCS THÁNG 8/2015

Phát động phong trào thi đua trong CBNGNLĐ

chào mừng Cách mạng tháng Tám thành công

- Tham mưu với lãnh đạo trường trong việc bố trí ,phân công công tác.

- Họp BCH mở rộng thông qua kế hoạch tổng thể của CĐ và các ban hoạt động .

Số lượt xem : 1

Các tin khác