Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 31 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh » Ảnh về trường

Ảnh về trường

 • 21367049_1161247570686181_7523737223385396526_o

 • 21316522_1161247690686169_7660653042136756315_o

 • 21273340_1161247810686157_1403780129398116914_o

 • 10655197 10202700708626255 3780373949747336440 o

 • Lễ hội xuân hồng

 • CĐ tổ chức 8/3/2016

 • Hoi dong su pham

 • 10688378 10202700639304522 9088534538453448256 o

 • anh khai giang 1

 • ky niem4

 • anh khai giang 2

 • anh khai giang 3

 • ky niem14

 • ky niem8

 • anh khai giang 4

 • anh khai giang 5

 • ky niem7

 • Van nghe hoi nghi CBCC

 • Van nghe HNCBCC 2

 • ky niem6

 • Van nghe HGCBCC

 • To Văn

 • Tổ Văn Phòng

 • ky niem12

 • Tổ Toán Tin

 • ky niem5

 • Tổ SInh

 • Tổ Hóa

 • BGH

 • Tổ Sử Địa - CD

 • ky niem3

 • Tổ Vật Lí- Công Nghệ

 • HĐSP

 • ky niem1

 • phát thưởng

 • ky niem17

 • pt5

 • pt 3

 • pt 2

 • ky niem15

 • pt 1

 • ky niem24

 • pt 2_1

 • ky niem13

 • pt6

 • hgcncc

 • hn

 • vn hg

 • ky niem20

 • ky niem19

 • anh khen dien hinh tien tien

 • anh khen dhtt

 • anh huyen cm

 • ky niem2

 • anh hs

 • ky niem27

 • anh hs cm

 • ky niem25

 • ky niem23

 • ky niem21

 • ky niem28

 • khen tdqp

 • theduc

 • ky niem 10 nam

 • anh khen to

 • ky niem 10 nam

 • anh hoi tang hoa

 • anh dong huong cuc mung

 • ky niem 10 nam

 • ky niem 10 nam

 • ky niem 10 nam

 • ky niem 10 nam

 • ky niem 10 nam

 • ky niem 10 nam

 • ky niem 10 nam

 • ky niem 10 nam

 • ky niem 10 nam

 • ky niem 10 nam

 • ky niem 10 nam

 • ky niem 10 nam

 • ky niem 10 nam

 • ky niem 10 nam

 • ky niem 10 nam

 • ky niem 10 nam

 • ky niem 10 nam

 • ky niem 10 nam

 • ky niem 10 nam

 • ky niem 10 nam

Các mục ảnh khác